Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen

Ký hiệu xếp giá
576.5KH504H
Dewey
576.5
Xuất bản
3. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2006
Mô tả
221tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/05/2009 03:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: vật chất di truyền; cấu trúc, hoạt động và biểu hiện gen; di truyền vi sinh vật; công nghệ DNA tái tổ hợp; một số phương pháp cơ bản sử dụng trong công nghệ gen, di truyền nhiễm sắc thể; đột biến; nguyên lý cơ bản trong chọn giống; kỹ thuật gen và ứng dụng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008303  Còn  Rỗi          
100008304  Còn  Rỗi          
100008305  Còn  Rỗi          
100008306  Còn  Rỗi          
100008307  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1081