Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ sản xuất & kiểm tra cồn etylic

Ký hiệu xếp giá
663NG527Đ
Dewey
663
Xuất bản
Tái bản lần thứ 3. - Khoa học và kỹ thuật, 2007
Mô tả
279tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/05/2009 03:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm có những phần chính sau: Tình hình sản xuất và sử dụng cồn, rượu ở nước ta và trên thế giới; Nguyên liệu dùng trong sản xuất cồn; Công nghệ sản xuất cồn etylic; Kiểm tra sản xuất; Một số phụ lục và tài liệu tham khảo.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007921  Còn  Rỗi          
100007922  Còn  Rỗi          
100007923  Còn  Rỗi          
100007924  Còn  Rỗi          
100007925  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 746