Thư viện Lạc Hồng
Hệ quản trị môi trường ISO 14001: Lý thuyết và thực tiễn

Ký hiệu xếp giá
354.3L250H
Dewey
354.3
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2006
Mô tả
352tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/05/2009 04:24 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính của cuốn sách bao gồm: Lý luận về các vấn đề phương pháp tiếp cận, cơ sở khoa học của các nội dung tiến hành, phương pháp luận ISO 14001; thực tiễn đã và đang tiến hành ở nước ngoài và trong nước; các phương pháp tiếp cận và thực thi ISO 14001 ở các nước Mỹ, Đức, Úc, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thụy Điển, Pháp, New Zeland, Ý, Anh, Ba Lan, Extonhia, ... những thành công, thất bại, lý do và bài học.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008318  Còn  Rỗi          
100008319  Còn  Rỗi          
100008320  Còn  Rỗi          
100008446  Còn  Rỗi          
100008447  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1308