Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở dữ liệu - Nhập môn

Ký hiệu xếp giá
005.74Cơ-L
Dewey
005.74
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1996
Mô tả
268tr ; 23,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/08/2004 08:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Nhập môn các khái niệm về CSDL Chương 2: Các mô hình dữ liệu Chương 3: Ngôn ngữ SQL Chương 4: Tối ưu hóa các câu hỏi
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000894  Còn  Đang mượn  nv0000185  Trương Thị Đức  08/03/2020 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1100