Thư viện Lạc Hồng
Hóa học đại cương

Ký hiệu xếp giá
540 NG527Đ
Dewey
540
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
343tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/05/2009 09:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Các khái niệm và định luật căn bản; cấu tạo nguyên tử định luật tuần hoàn; liên kết hóa học; trạng thái tập hợp chất; nhiệt động lực học; cân bằng hóa học - cân bừng pha; động hóa học; dung dịch; phức chất (hợp chất phối trí); điện hóa học.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008431  Còn  Rỗi          
100008432  Còn  Rỗi          
100008438  Còn  Rỗi          
100008439  Còn  Rỗi          
100008440  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 803