Thư viện Lạc Hồng
Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững

Ký hiệu xếp giá
333.7L250B
Dewey
333.7
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Khoa hoc và kỹ thuật, 2006
Mô tả
522tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/05/2009 02:39 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Khái quát về tài nguyên và môi trường; phát triển bền vững; tài nguyên môi trường đất và sử dụng đất bền vững; tài nguyên môi trường nước và phát triển bền vững; tài nguyên môi trường không khí, không gian; tài nguyên năng lượng trong sinh thái môi trường và phát triển bền vững; tài nguyên môi trường biển và phát triển bền vững; tài nguyên môi trường rừng và phát triển bền vững; tài nguyên sinh vật, đa dạng sinh học và phát triển bền vững; tài nguyên khoáng sản và phát triển bền vững; giáo dục môi trường nhân văn và hành vi ứng xử môi trường - khía cạnh của bảo vệ tài nguyên môi trường và phát triển bền vững; dân số, tài nguyên nhân lực và phát triển bền vững; chính sách kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008421  Còn  Rỗi          
100008422  Còn  Rỗi          
100008428  Còn  Rỗi          
100008429  Còn  Rỗi          
100008430  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 853