Thư viện Lạc Hồng
Đánh giá rủi ro môi trường

Ký hiệu xếp giá
363.34L250TH
Dewey
363.34
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Khoa hoc và kỹ thuật, 2008
Mô tả
450tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/05/2009 02:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Tổng quan về đánh giá rủi ro môi trường và những vấn đề liên quan; mô hình đánh giá rủi ro môi trường; quản lý rủi ro môi trường; đánh giá rủi ro môi trường và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001; đánh giá rủi ro môi trường đối với chất thải nguy hại; đánh giá rủi ro môi trường gây ra bởi các hóa chất độc hại; đánh giá rủi ro môi trường nước; đánh giá rủi ro môi trường đối với các loại dược phẩm; đánh giá rủi ro môi trường do ô nhiễm khí thải công nghiệp nguồn điểm tại Mexico.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008416  Còn  Rỗi          
100008417  Còn  Rỗi          
100008423  Còn  Rỗi          
100008424  Còn  Rỗi          
100008425  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 922