Thư viện Lạc Hồng
Luật bảo hiểm xã hội

Ký hiệu xếp giá
344.02L504B
Dewey
344.02
Xuất bản
Chính trị Quốc gia, 2008
Mô tả
85tr ; 19 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/05/2009 03:24 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008406  Còn  Rỗi          
100008407  Còn  Rỗi          
100008413  Còn  Rỗi          
100008414  Còn  Rỗi          
100008415  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 813