Thư viện Lạc Hồng
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm: Tập 3: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt

Ký hiệu xếp giá
660.28PH104X
Dewey
660.28
Xuất bản
1. - Khoa hoc và kỹ thuật, 2008
Mô tả
262tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/05/2009 10:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Truyền nhiệt; đun nóng, làm nguội, ngưng tụ; cô đặc; quá trình lạnh. Phần cuối sách là một số ví dụ và bài tập.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  13 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008571  Còn  Rỗi          
100008572  Còn  Rỗi          
100008578  Còn  Rỗi          
100008579  Còn  Rỗi          
100008580  Còn  Rỗi          
100009102  Còn  Rỗi          
100009103  Còn  Rỗi          
100009104  Còn  Rỗi          
100009312  Còn  Rỗi          
100009313  Còn  Rỗi          
100009314  Còn  Rỗi          
100009315  Còn  Rỗi          
100009316  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 849