Thư viện Lạc Hồng
Độc chất môi trường: Phần chuyên đề

Ký hiệu xếp giá
615.9 L250H
Dewey
615.9
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Khoa hoc và kỹ thuật, 2008
Mô tả
988tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/05/2009 11:02 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách đề cập đến nguyên lý độc học môi trường, giới thiệu những loại độc chất điển hình và phổ biến trong môi trường, từ chất thải công nghiệp, sinh hoạt đô thị, khu dân cư, hay do lối sống hàng ngày không khoa học của chúng ta.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008556  Còn  Rỗi          
100008557  Còn  Rỗi          
100008563  Còn  Rỗi          
100008564  Còn  Rỗi          
100008565  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1150