Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở hóa học phân tích

Ký hiệu xếp giá
543H407M
Dewey
543
Xuất bản
2. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2007
Mô tả
377tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/05/2009 02:30 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Cơ sở lí thuyết của các phương pháp phân tích hóa học; Các phương pháp công cụ và một số tài liệu tham khảo.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008326  Còn  Rỗi          
100008327  Còn  Rỗi          
100008328  Còn  Rỗi          
100008329  Còn  Rỗi          
100008330  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1514