Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 5: Các quá trình hóa học

Ký hiệu xếp giá
660.28 NG527B
Dewey
660.28
Xuất bản
Tái bản lần thứ nhất. - Khoa học và kỹ thuật, 2008
Mô tả
320tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/05/2009 02:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính là: Phương trình dòng; Phương trình tỷ lượng; Nhiệt động hóa học; Động hóa học của phản ứng; Tính toán thiết bị phản ứng; Ví dụ và bài tập.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007906  Còn  Rỗi          
100007907  Còn  Rỗi          
100007908  Còn  Rỗi          
100007909  Còn  Rỗi          
100007910  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1402