Thư viện Lạc Hồng
Các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms 2000): Giải thích và hướng dẫn sử dụng

Ký hiệu xếp giá
341.754 H407V
Dewey
341.754
Xuất bản
[K.đ.]: Khoa hoc và kỹ thuật, 2009
Mô tả
299tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/05/2009 02:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Giải thích và hướng dẫn sử dụng Incoterms 2000; Incoterms 2000 (song ngữ Anh - Việt); điều kiện thương mại của Hoa kỳ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008531  Còn  Rỗi          
100008532  Còn  Rỗi          
100008537  Còn  Rỗi          
100008538  Còn  Rỗi          
100008539  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 293