Thư viện Lạc Hồng
Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp: Sách chuyên khảo

Ký hiệu xếp giá
658.47 Đ450H
Dewey
658.47
Xuất bản
H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2008
Mô tả
219tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/05/2009 04:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Lý luận về rủi ro của các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; thực trạng rủi ro và xử lý rủi ro của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội trong thời gian năm 2000 đến năm 2008; các giải pháp chủ yếu hạn chế rủi ro của các doanh nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008516  Còn  Rỗi          
100008522  Còn  Rỗi          
100008523  Còn  Rỗi          
100008524  Còn  Rỗi          
100008525  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 494