Thư viện Lạc Hồng
Kế toán Mỹ: đối chiếu kế toán Việt Nam: lý thuyết, bài tập và bài giải

Ký hiệu xếp giá
657 P535K
Dewey
657
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2007
Mô tả
862tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/05/2009 10:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán đối chiếu; mô hình kế toán; tài khoản và hệ thống kế toán kép; đo lường thu nhập kinh doanh và các bút toán điều chỉnh; kế toán các yếu tố đầu vào chủ yếu; hoàn tất chu trình kế toán; kế toán trong công ty sản xuất, công ty thương mại; hệ thống kế toán và các nhật ký đặc biệt; kế toán tiền và khoản phải thu; kế toán nợ phải trả; kế toán vốn chủ sở hữu; báo cáo ngân lưu; kế toán đầu tư công ty và báo cáo tài chính hợp nhất.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008462  Còn  Rỗi          
100008463  Còn  Rỗi          
100008464  Còn  Rỗi          
100008465  Còn  Rỗi          
100008466  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1132