Thư viện Lạc Hồng
Quản trị rủi ro xí nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu: Nguyên tắc và thực hành

Ký hiệu xếp giá
658.47D561H
Dewey
658.47
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2009
Mô tả
713tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/05/2009 10:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sáh này trình bày những vấn đề chính sau: Dẫn nhập vào việc quản trị rủi ro; quản trị rủi ro xí nghiệp; môi trường chính trị ảnh hưởng đến rủi ro kinh doanh; quản trị rủi ro chính trị; quản trị rủi ro sở hữu trí tuệ và công nghệ; môi trường luật pháp quốc tế và văn hóa và rủi ro kinh doanh; tác động của môi trường kinh tế đến rủi ro kinh doanh quốc tế; quản trị tổn thất kinh tế; quản trị việc tổn thất trong giao dịch và chuyển đổi tiền tệ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008467  Còn  Rỗi          
100008468  Còn  Rỗi          
100008469  Còn  Rỗi          
100008470  Còn  Rỗi          
100008471  Còn  Rỗi          
100008878  Còn  Rỗi          
100008879  Còn  Rỗi          
100008880  Còn  Rỗi          
100008881  Còn  Rỗi          
100008882  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 938