Thư viện Lạc Hồng
Thuế và kế toán thuế 2009: Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
657.46 V8722T2009
Dewey
657.46
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2009
Mô tả
490tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/05/2009 03:36 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày nhứng nội dung chính sau: hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp; tổng quan về mối quan hệ giữa kế toán tài chính và thuế trong quá trình quản lý và hành thu thuế ở doanh nghiệp; thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế GTGT; thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán TTĐB; thuế xuất nhập khẩu và kế toán xuất khẩu, nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế TNDN. Sách còn giới thiệu thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính, thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 1 năm 2009 và thông tư 12/2009/TT-BTC ngày 22 tháng 1 năm 2009.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008507  Còn  Rỗi          
100008508  Còn  Rỗi          
100008509  Còn  Rỗi          
100008510  Còn  Rỗi          
100008511  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 768