Thư viện Lạc Hồng
Quy hoạch tuyến tính: Tối ưu hóa: Lý thuyết - Bài tập - Bài giải

Ký hiệu xếp giá
519.607 6L250KH
Dewey
519.607 6
Xuất bản
1. - Lao động, 2006
Mô tả
261tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/05/2009 02:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Bài toán quy hoạch tuyến tính; Bài toán đối ngẫu; Bài toán vận tải.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008616  Còn  Rỗi          
100008617  Còn  Rỗi          
100008618  Còn  Rỗi          
100008619  Còn  Rỗi          
100008620  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1020