Thư viện Lạc Hồng
Độc chất môi trường - Tập 2: Phần chuyên đề

Ký hiệu xếp giá
615.9 L250H
Dewey
615.9
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Khoa hoc và kỹ thuật, 2006
Mô tả
1065tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/05/2009 03:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: Tổng quát về độc học môi trường; độc học môi trường dioxin; độc học thuốc bảo về thực vật; khả năng hấp thụ, phóng thích của keo sét-mùn đối với kim loại nặng trong bùn đáy kênh rạch Tp. Hồ Chí Minh; ảnh hưởng của kim loại nặng đến quá trình sinh trưởng của thực vệt; độc học môi trường cadmium; độc học môi trường của chì; độc học môi trường arsen; độc học thủy ngân; độc học môi trường của lưu huỳnh; độc học môi trường amiăng; độc học môi trường về bụi; độc học môi trường về thuốc lá; nhiễm độc qua thực phẩm; độc tố cá nóc; độc học môi trường polyclobiphenyl; độc học môi trường thủy triều đỏ; độc học môi trường sương mù quang hóa; chất thảiại; độc học môi trường trong nhà, văn phòng; giới thiệu, thử nghiệm các mô hình trong tính toán lan truyeeng ô nhiễm; mô hình hóa lan truyền độc chất trong môi trường sinh thái đất phèn; quản lý sự cố độc hại môi trường; độc học môi trường bệnh cúm gia cầm H5N1.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008611  Còn  Rỗi          
100008612  Còn  Rỗi          
100008613  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 966