Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế quốc tế : giáo trình

Ký hiệu xếp giá
337.071 Đ450Đ
Dewey
337.071
Xuất bản
1. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2008
Mô tả
334tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/05/2009 03:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Tổng quan về nền kinh tế thế giới và giới thiệu môn học kinh tế quốc tế; Thương mại quốc tế và chính sách; Đầu tư quốc tế và di chuyển lao động quốc tế; Cán cân thanh toán và thị trường tiền tệ; Liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008378  Còn  Rỗi          
100008379  Còn  Rỗi          
100008380  Còn  Rỗi          
100008381  Còn  Rỗi          
100008382  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1696