Thư viện Lạc Hồng
Lập trình Java: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
005.133L123TR
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
239tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/05/2009 04:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này trình bày những vấn đề chính sau: giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java; hằng, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong Java; hướng đối tượng trong Java; thiết kế giáo diện người dùng; luồng và tập tin; lập trình cơ sở dữ liệu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008831  Còn  Rỗi          
100008832  Còn  Rỗi          
100008833  Còn  Rỗi          
100008839  Còn  Rỗi          
100008840  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1121