Thư viện Lạc Hồng
Kế toán ngân hàng: Lý thuyết và bài tập

Ký hiệu xếp giá
657.47 TR561TH
Dewey
657.47
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2008
Mô tả
458tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/05/2009 11:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: những vân đề cơ bản của kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ cho thuê tài chính, nghiệp vụ thanh toán (thanh toán không dùng tiền mặt), các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng; kế toán tài sản cố định, công cụ lao động trong ngân hàng; kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tế - vàng bạc và thanh toán quốc tế; kế toán thu nhập, chi phí, đầu tư chứng khoán và kết quả kinh doanh của ngân hàng. Nội dung trong sách đã được sửa đổi, bổ sung theo quyết định 29/2006/QĐ - NHNN ban hành ngày 10/7/2006 và quyết định 16/2007/QĐ-NHNN về việc phải báo cáo công khai chế độ báo cáo tài chính đối với các ngân hàng thương mại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008776  Còn  Rỗi          
100008778  Còn  Rỗi          
100008779  Còn  Rỗi          
100008784  Còn  Rỗi          
100008785  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1134