Thư viện Lạc Hồng
ORACLE 8i - toàn tập

Ký hiệu xếp giá
005.7 Oracle
Dewey
005.7
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
674tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/08/2004 09:30 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu Oracle Chương 2: Chữ "I" trong Oracle8i Chương 3: Oracle 8i và công nghệ quan hệ đối tượng Chương 4: Cấu trúc Chương 5: Các đối tượng CSDL Chương 6: Cài đặt Oracle Chương 7: SQL 101 Chương 8: PL/SQL Chương 9: Oracle Developer Chương 10: Loader Chương 11: Điều chỉnh trình ứng dụng 101 Chương 12: SQL nâng cao Chương 13: Điều chỉnh trình ứng dụng nâng cao Chương 14: DBA 101 Chương 15: Xuất và nhập Chương 16: Sao chép dự phòng và phục hồi Chương 17: Tinh chỉnh CSDL Chương 18: DBA cao cấp Chương 19: Các tính năng Data Warehouse Chương 20: Web DB Chương 21: JDeveloper
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000903  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1254