Thư viện Lạc Hồng
Quản trị tài chính doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
658.15 V500D
Dewey
658.15
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2009
Mô tả
334tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/05/2009 04:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung chính sau: lý luận chung về quản trị tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính doanh nghiệp; Đầu tư dài hạn và dự toán vốn của doanh nghiệp; Nguồn tài trợ và quản lý vốn, tài sản trong doanh nghiệp; Vấn đề tài chính trong sát nhập và giải thể doanh nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008706  Còn  Rỗi          
100008707  Còn  Rỗi          
100008708  Còn  Rỗi          
100008709  Còn  Rỗi          
100008710  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1962