Thư viện Lạc Hồng
Kiểm soát ô nhiễm không khí

Ký hiệu xếp giá
628.53 NG527Đ
Dewey
628.53
Xuất bản
1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
335tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/05/2009 04:55 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung chính sau: Các biện pháp chung để kiểm soát ô nhiễm không khí; Thông gió và vận chuyển không khí; Quan trắc chất lượng không khí; Kỹ thuật xử lí bụi; Xử lí hơi khí độc bằng phương pháp hấp thụ; Xử lí khí thải bằng phương pháp hấp thụ; Xử lí khí thải bằng phương pháp đốt và xúc tác; Kiểm soát ô nhiễm không khí từ nguồn di động.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008656  Còn  Rỗi          
100008657  Còn  Rỗi          
100008658  Còn  Rỗi          
100008659  Còn  Rỗi          
100008660  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 543