Thư viện Lạc Hồng
Quản trị ngân hàng thương mại

Ký hiệu xếp giá
332.12NG527TH
Dewey
332.12
Xuất bản
Tái bản lần thứ nhất. - H.: Tài chính, 2008
Mô tả
399tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/05/2009 09:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại (NHTM); những vấn đề chung trong cho vay; cho vay ngắn hạn của NHTM; cho vay trung và dài hạn của NHTM; dịch vụ thanh toán của NHTM; thanh toán quốc tế trong ngoại thương; dịch vụ khác của NHTM; quản lý rủi ro của NHTM; marketing ngân hàng; phân tích hoạt động kinh doanh của NHTM.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008756  Còn  Rỗi          
100008757  Còn  Rỗi          
100008758  Còn  Rỗi          
100008759  Còn  Rỗi          
100008760  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 556