Thư viện Lạc Hồng
Lập trình cơ sở dữ liệu với C# Mô hình nhiều tầng

Ký hiệu xếp giá
005.711NG527V
Dewey
005.711
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2009
Mô tả
249tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/05/2009 09:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Tổng quan; phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu ứng dụng; tầng 1 - viết lớp truy xuất dữ liệu; tầng 2 - viết các lớp xủa lý nghiệp vụ; tầng 3 - xây dựng giao diện; hoàn thiện ứng dụng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008857  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1293