Làm chủ Windows Server 2003 - Tập 3

Ký hiệu xếp giá
005.43 PH104H
Dewey
005.43
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2006
Mô tả
812tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/05/2009 10:09 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Định cấu hình và trị pan dịch vụ in ấn mạng; việc kết nối các máy khách với server WinS2K3; Yểm trợ các máy khách bằng Windows Terminal Services; các dịch vụ TCP/IP server (IIS, NNTP, Telnet, SMTP, POP3, FTP); tinh chỉnh và giám sát mạng Windows Server 2003; chuẩn bị và khôi phục server khi gặp hỏng hóc; cài đặt và quản lý Remote Access Service trong WinS2K3; Novel NetWare và Windows Server 2003.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008856  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 884