ASP 3.0 và ASP.NET (Active Server Pages): Giáo trình tin học lý thuyết và bài tập

Ký hiệu xếp giá
005.133 NG527PH
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
198tr ; 29 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/05/2009 11:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách này bao gồm: giới thiệu cách viết ứng dụng Web bằng ASP 3.0 và ASP.NET với những ví dụ thực tế, tìm hiểu và khai thác sức mạnh của trình chủ Web server IIS trên Windows NT/2000; triển khai các ứng dụng E-commerce hiệu quả với ASP 3.0 và ASP.NET ; tìm hiểu kiến trúc .NET và ASP.NET một công nghệ lập trình mới nhất của Microsoft.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008716  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1038