Thư viện Lạc Hồng
Macromedia Dreamweaver 8: Phần nâng cao

Ký hiệu xếp giá
005.3NG527TR
Dewey
005.3
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2007
Mô tả
492tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/05/2009 02:13 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này giới thiệu về Dreamweaver 8, nội dung chính bao gồm: làm việc với máy chủ; cấu hình một site Dreamweaver; chuẩn bị môi trường viết mã lệnh; thiết lập môi trường cơ sở dữ liệu; làm việc với SQL; định nghĩa tập mẩu tin; bổ sung nội dung động; sử dụng biểu mẫu động; bổ sung các Behavior máy chủ; xây dựng các nhóm trang chính và chi tiết; tạo trang tìm kiếm và trang kết quả; tạo trang để chỉnh sửa mẩu tin; kiểm soát quyền truy xuất; sử dụng XML và XHTML. Sách còn giới thiệu các nguồn tài nguyên về Dreamweaver.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008712  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1011