Thư viện Lạc Hồng
Macromedia Dreamweaver 8: Phần cơ bản - Tập 2

Ký hiệu xếp giá
005.3NG527TR
Dewey
005.3
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2006
Mô tả
268tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/05/2009 02:42 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này giới thiệu về các đặc điểm và tính năng của Dreamweaver 8. Nội dung chính gồm có: chèn bảng; sử dụng mẫu biểu và trường; bổ sung khung; sử dụng Behavior và đối tượng di chuyển; làm việc dễ dàng hơn bằng cách sử dụng khuôn mẫu, để mục thư viện và đoạn mã lệnh; làm việc với các ứng dụng khác; chỉnh sửa mã lệnh; quản lý site.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008728  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1119