Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 3 (Học kỳ 3)

Ký hiệu xếp giá
004.65KH561A
Dewey
004.65
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2007
Mô tả
296tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/05/2009 03:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này phân tích các đặc điểm hoạt động của từng loại giao thức định tuyến phức tạp trong router, trình bày hoạt động và cách thức cấu hình cho hai giao thức OSPF và EIGRP. Ngoài ra, giáo trình còn trình bày hoạt động của switch và hướng dẫn cấu hình để đưa switch vào hoạt động, phân tích và so sánh chi tiết hoạt động của các loại thiết bị mạng như repeater. hub, switch và router. Đặc biệt, một số chương giới thiệu VLAN, về cơ chế hoạt động của switch trong VLAN và cách thức cấu hình switch, router để tạo ra các VLAN.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  11 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008852  Còn  Rỗi          
100013586  Còn  Rỗi          
100013587  Còn  Rỗi          
100013588  Còn  Rỗi          
100013589  Còn  Rỗi          
100013590  Còn  Rỗi          
100013591  Còn  Rỗi          
100013592  Còn  Rỗi          
100013593  Còn  Rỗi          
100013594  Còn  Rỗi          
100013596  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1111