Thư viện Lạc Hồng
Tự học Redhat Linux trong 24 giờ

Ký hiệu xếp giá
005.432T550H
Dewey
005.432
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2005
Mô tả
616tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/05/2009 03:24 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu cơ bản về cài đặt và cấu hình Red Hat Linux; những lệnh cơ bản của Red Hat Linux phục vụ cho các công việc hằng ngày như quản lý tập tin hay các công việc liên quan đến kết nối mạng hay sử dụng Desktop; giới thiệu về Red Hat Linux Desktop và hai môi trường đồ hoạc quen thuộc trên Linux là GNOME và KDE; những nội dung liên quan đến công việc quản trị hệ thống và mạng máy tính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008715  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1342