Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế Web với CSS

Ký hiệu xếp giá
004.62L250M
Dewey
004.62
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2007
Mô tả
443tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/05/2009 04:15 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này cung cấp những kiến thức cần thiết để sử dụng CSS. Nội dung chính gồm có: Web và HTML; đơn vị em và các thực hành tốt nhất khác; phông chữ; các đối tượng nền tảng; khoản trống bên trong các hộp; khoản trống chung quanh các hộp; bố trí tương đối và tuyệt đối; màu sắc; từ các phần mở rộng HTML đến CSS; in và phương tiện khác; xếp tầng và thừa kế; bảng biểu bên ngoài; các cách tiếp cận khác; hồ sơ XML; bảng; lịch sử của CSS.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008711  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1129