Thư viện Lạc Hồng
Sử dụng DHTML và CSS thiết kế Web động

Ký hiệu xếp giá
004.62L250M
Dewey
004.62
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2005
Mô tả
596tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/05/2009 08:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này hướng dẫn các kỹ thuật lập trình DHTML và CSS trong thiết kế Web. Nội dung chính đề cập đến những vấn đề chính sau: các chuẩn và tính truy cập; phân tách nội dung ra khỏi phần trình bày và thể hiện; tạo các bố cục nhiều cột; kết hợp văn bản và đồ họa; tạo các điều khiển, menu, biểu mẫu và các hiệu ứng đặc biệt; làm việc với các ngôn ngữ khác dành cho Web.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008851  Còn  Đang mượn  109003596  Lê Mạnh Tuấn  12/04/2010 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1474