Thư viện Lạc Hồng
Thị trường chứng khoán

Ký hiệu xếp giá
332.632L250V
Dewey
332.632
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2006
Mô tả
573tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/05/2009 10:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này trình bày những nội sung sau: thị trường chứng khoán trong nền kinh tế hiện đại; Hàng hóa của thị trường chứng khoán; Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán; Sở giao dịch chứng khoán; Các định chế tài chánh, các doanh nghiệp với thị trường chứng khoán; Một số phụ lục.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008666  Còn  Rỗi          
100008667  Còn  Rỗi          
100008668  Còn  Rỗi          
100008669  Còn  Rỗi          
100008670  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1098