Thư viện Lạc Hồng
Đo lường điều khiển bằng máy tính

Ký hiệu xếp giá
621.37NG527Đ
Dewey
621.37
Xuất bản
Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả
387tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/05/2009 10:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này trình bày những nội sung sau: khái niệm chung; Cảm biến và chuyển đổi; Giao tiếp qua rãnh cắm máy tính; Lập trình cho máy tính điều khiển; Card thu thập tín hiệu và điều khiển; Giao tiếp qua cổng song song; Giao tiếp qua cổng nối tiếp; Lập trình giao tiếp nối tiếp; Bộ điều khiển logic lập trình được; Hệ thống điều khiển số; Mạng công nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008676  Còn  Rỗi          
100008677  Còn  Rỗi          
100008678  Còn  Rỗi          
100008679  Còn  Rỗi          
100008680  Còn  Rỗi          
100010183  Còn  Rỗi          
100010189  Còn  Rỗi          
100010190  Còn  Rỗi          
100010191  Còn  Rỗi          
100010192  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 849