Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.NET - Tập 2

Ký hiệu xếp giá
005.11NG527V
Dewey
005.11
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
303tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/05/2009 02:15 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này hưỡng dẫn chi tiết cách xây dựng ứng dụng nhật ký online - Blog. Nội dung chính bao gồm: giới thiệu toonggr quan về ứng dụng Blog; điều khiển lỗi; xử lý Email - File; tùy biến các điều khiển; khái quát bảo mật các ASP; quản lý trạng thái; Profile; điều khiển đăng nhập; Membership và Role; một số vấn đề bảo mật; xây dựng ứng dụng Blog.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008725  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1112