Thư viện Lạc Hồng
PL/SQL ORACLE - Tập 1

Ký hiệu xếp giá
005.133NG527NG
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2006
Mô tả
336tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/05/2009 03:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập sách này trình bày những vấn đề sau: Các khái niệm về PL/SQL; các quy tắc cơ bản về lập trình PL/SQL; SQL trong PL/SQL; điều khiển có điều kiện - phát biểu IF, phát biểu CASE; xử lý lỗi và những ngoại lệ sẵn có trong ORACLE; điều khiển lặp; giới thiệu về CURSOR; những ngoại lệ; các khái niệm nâng cao về ngoại lệ; thủ tục; hàm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008846  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1051