C# 2005 - Tập 6: Xây dựng ứng dụng tuyển dụng nhân sự trực tuyến bằng ASP.NET 2.0 và SQL Server - Quyển 2: Các chức năng dành cho nhà tuyển dụng và quản trị

Ký hiệu xếp giá
005.133 PH104H
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2007
Mô tả
355tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/05/2009 03:42 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển này cung cấp những kiến thức liên quan đến nghiệp vụ quản lý tin tuyển dụng trực tuyến và gói dịch vụ mà nhà tuyển dụng phải trả chi phí khi sử dụng chức năng của Web site; bằng cách này bạn có thể tìm hiểu cách thu tiền của nhà tuyển dụng thông qua gói dịch vụ Jobs posting và Resume viewing khi kinh doanh loại tuyển dụng nhân sự trực tuyến. Nội dung chính gồm có: giới thiệu chức năng nhà tuyển dụng, tài khoản người sử dụng, thông tin tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ xin việc, liên lạc với ứng viên và quản lý thư xin việc, chức năng quản trị, tiện ích hỗ trợ quản lý ứng dụng, cấu hình và triển khai ứng dụng tuyển dụng nhân sự trực tuyến.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008844  Còn  Rỗi          
100009163  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1412