C# 2005 - Tập 6: Xây dựng ứng dụng tuyển dụng nhân sự trực tuyến bằng ASP.NET 2.0 và SQL Server - Quyển 1: Các chức năng dành cho người xin việc

Ký hiệu xếp giá
005.133 PH104H
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2007
Mô tả
375tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/05/2009 03:48 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển này cung cấp những kiến thức về tác nghiệp hoàn chỉnh của ngành kinh doanh tuyển dụng nhân sự trực tuyến và cách áp dụng những kỹ thuật ASP.NET 2.0 với cơ sở dữ liệu SQL Server trong ứng dụng này. Nội dung gồ có: giới thiệu ứng dụng tuyển dụng trực tuyến, chức năng đăng nhập, thông tin người sử dụng, quản lý hồ sơ và thư xin việc, tìm kiếm tin tuyển dụng, liệt kê tin tuyển dụng, nộp hồ sơ xin việc trực tuyến; lưu thông tin để tuyển dụng trong tương lai.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008718  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1425