Thư viện Lạc Hồng
Microsoft Access căn bản

Ký hiệu xếp giá
005.756Đ104V
Dewey
005.756
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2007
Mô tả
259tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/05/2009 04:05 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: các đối tượng trong Database (cơ sở dữ liệu) Access; phân tích và thiết kế các bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Access; thiết kế các truy vấn; thiết kế các biểu mẫu nhập liệu; thiết kế các báo biểu; làm việc với các Macro; trình đơn và thanh công cụ; các tùy chọn Startup; các tiện ích; các vấn đề xung quanh việc thiết kế ứng dụng Access chạy trên môi trường mạng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008730  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1462