Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế Web với JavaScript và DOM

Ký hiệu xếp giá
005.62NG527TR
Dewey
005.62
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2007
Mô tả
403tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/06/2009 09:43 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm cả phần khái niệm và mã lệnh. Sách tình bày các khái niệm cơ bản để xây dựng ứng dụng với JavaScript, tìm hiểu các ý tưởng ẩn bên trong mã kịch bản dựa trên DOM. Nôi dung chính gồm có: lịch sử tóm tắt của JavaScript; cú pháp của JavaScript;mô hình đối tượng hồ sơ; phòng trưng bày hình ảnh JavaScript; những cách thực hành tốt nhất; xem lại phòng trưng bày hình ảnh; tạo mã lệnh đánh dấu ngay khi đang chạy; cải tiến nội dung; CSS - DOM; hoạt hình; kết hợp lại với nhau; tương lai của việc viết mã dựa trên DOM.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008720  Còn  Rỗi          
100008841  Còn  Rỗi          
100008842  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 687