Thư viện Lạc Hồng
Từng bước làm chủ Ubuntu Linux

Ký hiệu xếp giá
005.432T450TH
Dewey
005.432
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
205tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/06/2009 10:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm 12 chương, gắn liền với phiên bản Ubuntu-8.04 LTS (Long Term Support). Cụ thể là: cài đặt Ubuntu, xủa lý công việc văn phòng tên Ubuntu; giải trí đa phương tiện; kết nối Internet; cài đặt các chương trình Antivirus trên Ubuntu, trao đổi thông tin với Ubuntu; từ điển Stardict trên Ubuntu; lập bản đồ tư duy; phát triển ứng dụng Java trên Ubuntu; kết nối Ubuntu vào hệ thống mạng Windows; quản trị hệ thống Ubuntu; phiên bản Ubuntu dành cho máy chủ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008719  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1158