Thư viện Lạc Hồng
Quản trị học

Ký hiệu xếp giá
658NG527T 2008
Dewey
658
Xuất bản
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
372tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản trị học
Ngày cập nhật
01/06/2009 03:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Những vấn đề chung của quản trị học; Các chức năng của quản trị; Các tình huống trong thực tế quản trị.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008900  Còn  Rỗi          
100008901  Còn  Rỗi          
100008902  Còn  Rỗi          
100008903  Còn  Rỗi          
100008904  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1481