Thư viện Lạc Hồng
Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành: Song ngữ Anh - Việt

Ký hiệu xếp giá
344.01L504L
Dewey
344.01
Xuất bản
1. - Giao thông vận tải, 2008
Mô tả
842tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/06/2009 08:43 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách này gồm có: Luật số 35/2002/QH10 của Quốc hội ngày 02 tháng 04 năm 1994 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật lao động; một số mẫu hợp đồng lao động ban hành kèm theo thông tư số 21, số 04, số 19.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008971  Còn  Rỗi          
100008972  Còn  Rỗi          
100008973  Còn  Rỗi          
100008974  Còn  Rỗi          
100008975  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 618