Thư viện Lạc Hồng
Sinh học đại cương - Tập 2: Sinh học thực vật, sinh học động vật và hệ sinh thái

Ký hiệu xếp giá
570.1S312H
Dewey
570.1
Xuất bản
1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả
391tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/06/2009 09:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách trình bày những phần chính sau: sinh học thực vật; Sinh học động vật; Sinh thái học.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008918  Còn  Rỗi          
100008919  Còn  Rỗi          
100008920  Còn  Rỗi          
100008921  Thất lạc            
100008922  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 978