Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế thủy sản : giáo trình

Ký hiệu xếp giá
639.071V500Đ
Dewey
639.071
Xuất bản
1. - Lao động xã hội, 2005
Mô tả
263tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/06/2009 10:41 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách trình bày những phần chính sau: đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu; Hệ thống kinh tế thủy sản Việt Nam; Kinh tế sử dụng nguồn lực sản xuất thủy sản; Kinh tế nuôi trồng thủy sản; Kinh tế khai thác thủy sản; Kinh tế chế biến thủy sản; Thị trường sản phẩm thủy sản; Quản lý nhà nước ngành thủy sản.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008929  Còn  Rỗi          
100008930  Còn  Rỗi          
100008931  Còn  Rỗi          
100008932  Còn  Rỗi          
100008933  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 906