Thư viện Lạc Hồng
Quản trị nguồn nhân lực

Ký hiệu xếp giá
658.3Đ455TH
Dewey
658.3
Xuất bản
H.: Thống kê, 2008
Mô tả
236tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/06/2009 03:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách này gồm có: Giới thiệu tổng quát về quản trị nguồn nhân lực; hoạch định nguồn nhân lực và phân tích công việc; công tác tuyển dụng nhân viên; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên; quản trị tiền lương; quan hệ lao động.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009012  Còn  Rỗi          
100009013  Còn  Đang mượn  108003389  Trần Thị Kim Liên  11/01/2013 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1381