Thư viện Lạc Hồng
Hóa hữu cơ : bài tập

Ký hiệu xếp giá
547.076 PH105TH
Dewey
547.076
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
622tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/06/2009 03:26 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm có 09 chương, tập hợp chủ yếu các dạng bài tập quan trọng của chương trình Hóa hữu cơ dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật hóa học và được cập nhật từ các tài liệu tham khảo xuất bản đến năm 2007.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008936  Còn  Rỗi          
100008937  Còn  Rỗi          
100008941  Còn  Rỗi          
100008942  Còn  Rỗi          
100008943  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 983